Punt tillhandahåller extern backuplagring åt sina befintliga kunder. Syftet är att erbjuda en andra lagringsplats för viktig företagsdata må det vara produktionsdata eller för att uppfylla relevanta krav i Sarbanes-Oxley.

Vi kan tillhandahålla flera TB lagring på enterprise klassade
WD RE4-GP diskar så att kunder med aktiva produktionsvolymer i stora storlekar på ett kostnadseffektivt vis kan få ett fullgott skydd mot inbrott, brand och annan olycka som lätt påverkar lokala backupsystem. Backuperna är fullt krypterade och är tillgängliga 24/7 med omedelbar återläsning per fil eller i sin helhet. Fördelen för våra kunder är lika mycket prismodellen som gör att stora datamängder inte kostar skjortan och att vi erbjuder en lagringsmodell som ger funktionaliteten hos molnet men med tryggheten och det tydliga ägandet av informationen som egen lokal lagring ger.

Punt använder sig av CrashPlan PROe för denna tjänst vilket ger oss möjlighet att acceptera backuper från Mac, Windows, Linux och Solaris maskiner.


crashplanproeram