Punt gör regelbundet utredningsarbete åt kunder av alla storlekar. Allt från att se över om en miljöförändring är ekonomiskt försvarbar till att göra inventeringar av både hårdvara och mjukvara. Vi erbjuder även organisatorisk hantering av våra kunders licenser så vi kan övervaka tröskelvärden där volymlicensiering blir lönsamt och bevaka uppgraderingsmöjligheter.

Vi envisas också med att upprepa att även typsnitt behöver uppgraderas och licensieras i synnerhet vid tillverkning av grafiskt material för tredje part.

Punt kan också hjälpa till vid upphandling av utvecklingstjänster då det ofta är svårt att veta vad man köper och hur avtalen ska skrivas för att man ska få det man tror sig beställt.

Det händer även att vi ombeds inventera och dokumentera hela miljöer, oftast i situationer där kunden tänker sig göra större förändring antingen vad gäller tjänsteleverantörer eller internt inom organisationen.UtbildningFiskRam