Punt erbjuder driftstjänster där vi tar en aktiv del i våra kunders produktionsflöden med allt vad det innebär av övervakning, understöd och utveckling.

Vi tillhandahåller också renodlad support där vi antingen löpande med regelbundna intervall eller vid behov löser tekniska problem, bistår vid installationer och utför migreringar.

Punt utför också uppdrag på projektbasis när så är befogat och försöker i så stor utsträckning som möjligt leverera tjänster på ett sådan vis att även formen för det vi gör medför ett mervärde.

Vi går att hyra löpande per timme eller mot förskotts fakturerad timbank, priset sjunker ju större volym som nyttjas räknat på årsbasis. Vid besök på plats hos kund tar vi betalt för tiden vi är på plats intill närmast avrundade timme med en grundavgift som täcker transport och internadministration som uppgår till en timme i sig.

Punt erbjuder även support och fjärradministration genom alla slags brandväggar via TeamViewer och givetvis också råd och hjälp via telefon för våra kunder.

Vi dokumenterar alltid löpande våra kunders miljöer och denna information finns alltid hos oss och hos kunden, om man inte är nöjd ska all information som krävs för att välja andra konsulter finnas tillhands, vi vill inte orsaka inlåsningar på grund av dålig dokumentation eller bristfällig kommunikation.

Egentligen är det så att vi gör allt vi kan för att ha långa och för båda parter lukrativa relationer med våra kunder, det innebär att vi gör det mesta man kan tänka sig vad gäller drift, support och tjänsteleveranser. Vad kan vi göra för
er?driftram