Punt erbjuder utbildningar inom grafiska applikationer, typsnittshantering, bild- och färglära. Våra lärare har alla lång erfarenhet inom sina respektive områden och samtliga arbetar aktivt mot slutkund i de applikationer och verktyg de håller kurser i. Alla kurser är individuellt anpassade för deltagarna eller mer övergripande för det företag som köpt in kursen. Uppläggen för kurser av den här typen varierar och kan innebära allt från heldagar i kundens produktionsmiljö till regelbundna halvdagar i våra lokaler med våra maskiner allt baserat på vad som passar kunden och kundens produktion. Eftersom vi är förtrogna med tidspressen och takten i modern grafisk produktion kan vi också vid behov erbjuda utbildningar på kvällstid och helger.

Vi erbjuder också även kurser i systemadministration, driftsstöd och miljöhantering. Vi har utbildat IT-personal hos flera av de stora reklamkoncernerna men även utbildad enskilda tekniker i större organisationer som behövt addera strängar till sin lyra. Dessa kurser är ofta avsedda att låta befintlig Windows-centrisk personal drifta och stödja Macintosh miljöer.

Det händer också att vi håller kurser kring presentationsteknik och Keynote (som vi verkligen föredrar framför PowerPoint).ManagementRam